Sağlık Tarih

İbni Sina, Tıp (Hekimlik)

İbni Sina’nın tıpta en mühim eseri ‘Kitabü’l- Kanun Fi’t Tıbb’dır. İbni Sina’nın bu kitabı eski asırlarda tıbbi konulardan bahseden kitaplar arasında en genişi ev en şümullüsüdür. Uzuvların vazifelerini, hastalıkları araştıran ilmi, sağlığın nasıl korunacağını, hastalıkların niteliğine göre tedavi ve ilaç kullanma yöntemlerini, sonra ilacın özelliği ve terkibini tetkik eder,inceler. İbni …

Devamını Oku »

İbni Sina Çocukluk ve Gençlik Dönemi

İbni Sina Çocukluk ve Gençlik Dönemi İbni Sina, batı dünyasında Latinler nezdinde ‘Avicenna’ ismiyle tanınmıştır. İbni Sina dokuz on yaşlarına geldiği zaman edebiyatı hemen hemen bütünüyle öğrenmiş, Kur’an-ı Kerim’i ezberlemiş yani Hafız olmuştur. Onun bu hali de her türlü taktirin üstündedir. Kendisi tıp ilmine yönelişini şöyle anlatıyor: Sonra tıp ilmine …

Devamını Oku »

Peygamberimiz S.A.V in Sağlık Öğütleri

Peygamberimiz S.A.V in Sağlık Öğütleri Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.V de milyonlara yayılan yüce din İslam dinin gereği olarak esaslı surette tıbbi bilgilere sahipti. O’nun bu görüşlerine (Tıbb-ı Nebevi) denilmektedir. Abdullah bin Mes’ut dan rivayet edilen hadis-i şerifinde ‘hastaların şifa için ilaç kullanmalarını…’ buyurmuştur. İbn-i Abbas’tan rivayet edilen hadis-i şerifinde …

Devamını Oku »

Hz İsa’nın Tıbbi Öğütleri

Hz İsa’nın Tıbbi Öğütleri Ey İsrailoğulları! Saf su içiniz, toprakta biten yeşil sebzeleri ve arpa ekmeğini yiyiniz. Buğday ekmeğinden sakınınız. Çünkü sizler onun şükrünü yerine getiremezsiniz. Ey İsrailoğulları! Konuşmalarınız hastalıkları gideren şifa gibi, fakat amelleriniz şifa kabul etmeyen dert gibidir. Hikmet için ehil olan kimseler vardır. Eğer bunu ehil olmayan …

Devamını Oku »

Hz İsa’nın Tıbbi Mucizeleri

hz isa mucize

Hz İsa’nın Tıbbi Mucizeleri Alaca tenli (Abraş) kimseleri iyileştirmesi, anadan doğma körleri gözlerini açması, çamurdan kuş sureti yaparak üflemesi, hemen kuşun uçuvermesi. Asırlarca önce ölmüş kişileri dua ederek diriltmesi. Bunların üçü de tıbbın aciz olduğu konulardır.  

Devamını Oku »

Lokman Hekim

lokman hekim sağlık

Lokman Hekim Lokman Hekim Peygamberimiz (S.A.S) den yaklaşık 1500 sene kadar önce Hz Davud ve Hz Eyyub devirlerinde yaşamıştır. Hz Eyyub’un kız kardeşinin veya teyzesinin oğlu olduğu kabul edilmektedir. Hz Davud’dan ilim öğrendiği kadılık, marangozluk, terzilik yaptığına dair rivayetler vardır. Lokman Hekim’in Tıpla İlgili Öğütleri: Oğlum! Sıhhat gibi zenginlik, gönül …

Devamını Oku »